Rekisterin ylläpito

Rekisterin pitäjä: Helsingin tuomiokirkon kamarikuoro Viva vox ry

Yhteyshenkilö: Kuoron puheenjohtaja: vivavox (at) vivavoxkuoro.fi

 

Rekisteröidyt

Yhdistyksen jäsenrekisterissä käsitellään ajantasaisia jäsenten yhteystietoja, sekä entisten jäsenten ja yhdistyksen toimintaan liittyvien yhteys- ja luottamushenkilöiden henkilötietoja.

 

Henkilötietojen käsittelynperuste ja käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä kuorolaisten yhteystietoja tiedotusta ja vuosikokouksiin kutsumista varten. Tauolla olevien tai kuorossa lopettaneiden jäsenien sekä yhdistyksen toimintaan liittyvien henkilöiden tietoja säilytetään mahdollisten konserttiavustamispyyntöjen, vuosijuhlien tai muiden vastaavien kutsujen lähettämistä varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen pitää jäsenrekisteriä.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Kuorolaisista rekisteriin kerätään pakollisina tietoina Nimi, stemma, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdollinen luottamustoimi ja yhdistykseen liittymisvuosi-

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin koostetaan tiedot jäsenten antamista ilmoituksista sekä julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Jäsenrekisteri sijaitsee salasanasuojatulla sivulla kuoron nettisivujen yhteydessä, josta jokainen kuorolainen itse voi tietonsa tarkistaa. Niin halutessaan kuorolainen voi kieltää tietojen tallentamisen kuorolaisten sivuille.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

 

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika ja poistaminen

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin kuorolainen on yhdistyksen jäsen. Historiikkia tms. varten voidaan säilyttää tietoa nimestä, stemmasta ja jäsenenä oloajasta myös yhdistyksestä eroamisen jälkeen, ellei jäsen sitä erikseen kiellä. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai jäsenyyden päättymisen vuoksi.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot ja saada jäljennös häntä koskevista tiedoista, sekä kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.9.18.